Koos tegutsedes

Pakume linnadele tõhusat arengustrateegiat

Mugavate elutingimuste loomine on linna üks strateegilisi eesmärke üldise sotsiaalmajandusliku arengu eesmärgi saavutamiseks – elanikkonna elukvaliteedi ja elatustaseme parandamine, turvalisuse tagamine ja ökoloogilise tasakaalu säilitamine.

Linnaruumide
areng

Avalikud ruumid mängivad olulist rolli linna arenduses, aitavad kaasa elanike sotsiaal-kultuuriliste ja meelelahutuslike vajaduste rahuldamisele, tervise säilitamisele, loovuse arendamisele, loovad soodsaid tingimusi ettevõtluse ja turismi arenguks.

Meie organisatsiooni eesmärk on luua ja viia ellu lahendusi, mugavaks, huvitavaks ja turvaliseks ajaveetmiseks.

Kodanike vajaduste ja soovide uurimine

Linna kujundamiseks sotsiaalse keskkonnana on elanikel vaja otseselt osaleda linnaprobleemide ja nende lahenduste arutamises.

Uurime kodanike ideid, vajadusi ja soove välja töödata suuniseid linnakeskonna arenemiseks, uute tehnoloogiate ja standardite kasutuselevõtmist, tuginedes tihedale koostööle kohalike munitsipaal poliitikatega avalike ruumide väljatöötamisel.

Transpordi infrastruktuuri arendamine

Töötame välja lahendusi teedevõrgustiku , ühistranspordi ja parkimisvõimaluste loomiseks ja arendamiseks, mis ühendavad erinevate elanikkonna gruppide huve.

Analüüsime projekte vastavalt tänapäevastele linnaarengu põhimõtetele ja suundumustele, jalakäijate mõjule liiklusele, ühistranspordile, liiklusvoogudele ja ökoloogilsele seisule.

Visuaalsete kontseptsioonide väljatöötamine

Me tegeleme väikeste ning keskmiste arhitektuurivormide, linna ja linnaümbrusehaljastuse visuaalsete ja loogiliste kontsptsioonide väjatöötamisega, mis mõjutavad elanike esteetilise maitse kujundamist ja vastavad tänapäeva kõrgetele nõudmistele kunstilise projekteerimise osas.

Võtame arvesse keskkonna struktuuri ühtset disaini, kliima tingimusi, rahvapärimusi, kasutame vastupidavaid ja väljendusrikkaid materjale.

IT-lahenduste väljatöötamine ja rakendamine

Mikro- ja makro kogukondade vajaduste struktuurne analüüs, ka globaalsete turgude ja urbaniseerimise uuringud võimaldavad meil leida kõrgtehnoloogilisi lahendusi innovatiivse linna infrastrukturi kohta.

Me arendame ja toetame infotehnoloogiaprojekte, mis aitavad kaasa ühiskonna arenemisele.

Projektitegevus
ja noorsootöö

Noorte sotsiaalse tegevuse areng on üks organisatsiooni prioriteete.

Loome tingimusi noorte potentsiaali realiseerimiseks sotsiaalmajanduslikus, töö- ja projektide tegevuses, ühendades haridus- ja vabatahtlike tegevusi.

Me rakendame projekte noorte tervisliku ja harmoonilise elustiili edendamiseks, käitumisharjumuste omandamiseks ühiskonnas, professionaalsete ja loominguliste saavutuste arendamiseks.

Koolitusürituste korraldamine

Korraldame üritusi kogemuste vahetamiseks, näitusi, konverentsi ja seminare linnakeskkonna probleemide teemadel. Me arutleme linnaprobleemide lahendamise võimalusi, õpime teiste linnade ja riikide kogemustest.

Korraldame hääletusi ja interaktiivseid otsuste langetamise võimalusi. Korraldame külastusi teistesse linnadesse ja riikidesse, et uurida ja õppida parimatelt kogemustelt.

Avaliku arvamuse
uuringud

Me korraldame sotsiaalseid arvamusküsitlusi ja sõltumatuid avaliku arvamuse küsitlusi.

Uurime elanike suhtumist linnakeskkonna arendamisprojektide rakendamisse, analüüsime kodanike rahulolu linnakeskkonna kvaliteediga ja usaldusväärsuse taset riigi poolt realiseerivate projektide vastu. Viime läbi linnade ja üksikute piirkondade reitingute võrdlemist.

Informeerimine
ja koostöö

Me loome soodsaid tingimusi arutelude korraldamiseks ja juhime tähelepanu linna poolt läbiviidavatele projektidele.

Me oleme pidevas dialoogis elanikega, sealhulgas ka sotsiaalsetes võrgustikes, võtame vastu ning töötleme läbi sõnumid probleemsetel teemadel. Anname edasi taotlusi pädevatele asutustele probleemide kiireks lahendamiseks ja töötame vastastikuse mõistmise tugevdamiseks.

Me koolitame ja inspireerime linna elanikke muutma meid ümbritsevat ruumi uuenduslike ja põnevate projektide kaudu.

Meist